شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

مقالات

یک کسی هست

یک کسی هست، که حرمش دورامّا آشنا است                                          یک کسی هست،که عشقش خوب وآشنا است
یک کسی هست،که خودش خیلی غریبه امّاخیلی غریب نوازوآقا است               یک کسی هست ،که بااون همه عظمت خیلی غریب نوازوآقااست
یک کسی هست،که قلبم به نام اون آقااست                                              یک کسی هست، که اشکام برای دوری اون آقا است
یک کسی هست،که دستام روی دامان اون آقااست                                     یک کسی هست که چشمم به امید یک نگاه اون آقا است
یک کسی هست،که سلطان ومولای ما ها است                                        یک کسی هست، که خودش تاج سر ما ها است
یک کسی هست،که مهرش توی دل همه ی ما ها است                               یک کسی هست،که نور حرمش روی جمال همه ی ما هااست 
یک کسی هست،که درمان درد ها است                                                یک کسی هست،که پناه بی پناها است
                                   یک کسی هست،که جاش طوی قلب همه ی ما امام رضا یی ها است
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید